Állami támogatás nagycsaládosoknak autóhoz

Autóvásárlási támogatás nagycsaládosoknak

A nagycsaládosok autóvásárlási támogatásnak kritériumai

2020-tól a Magyar Autókereskedőház Zrt. is tudja nyújtani a nagycsaládosok részére a Magyar Állam által biztosított 2,5 mHUF mértékű állami támogatást. Hogy mire lehet igénybe venni és ki jogosult ennek az igénylésére, pár kérdés/válaszban összefoglaltuk, íme:

 1. Mitől minősül a vásárló nagycsaládnak?

  Háztartás akkor minősül nagycsaládnak, ha legalább 3 gyermekünk van. (vagy több)

 2. Mitől minősül a vásárló nagycsaládosnak?

  (Mivel a törvény különbséget tesz nagycsalád és nagycsaládos fogalom között) Nagycsaládosnak pedig az a személy (vásárló) minősül, aki három gyermeke után családi pótlékra jogosult

 3. Gyermeknek számít...?

  Gyermeknek számít meglévő babáink mellett a várandósság 12. hetét követően a magzat, valamint az igénylő háztartásában nevelt vagy gondozott tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy is. Ugyanakkor a családnál ideiglenesen elhelyezett GYERMEKET NEM VESZIK FIGYELEMBE a „nagycsaládos” státusz megállapításakor. Fontos, hogy csak meglévő gyermekekre, magzatokra jár a támogatást, gyerekvállalással nem válhatunk jogosulttá az „ingyen” pénzre.

 4. Személyre vonatkozó feltételek:

  • Az igénylőnek vagy házastársának B kategóriás jogosítvánnyal szükséges rendelkeznie, és nem tilthatták el a vezetéstől.
  • A kérelmezőnek nem lehet NAV köztartozása.
  • Az igénylő büntetlen előéletű kell legyen.
  • Egyetlen alkalommal lehet igényelni az autóvásárlási támogatást.
  • Magyar lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie a kérelmezőnek.
  • Az összes igényben feltüntetett személynek azonos lakóhellyel kell rendelkeznie.
 5. További feltételek, a támogatás visszafizetése

  Az autóra be kell jegyeztetnünk elidegenítési és terhelési tilalmat a vásárlást követő 3 évre.

  • A MAH Zrt.-nek fel kell helyeznie az autóra a „Családbarát Magyarország” logót. A három év alatt a gépjármű nem értékesíthető, és az üzembentartói jog sem adható át másnak. Továbbá a jármű átalakítása, más kategóriában történő vizsgáztatása sem engedélyezett.
  • A támogatást vissza kell fizetni: amennyiben utólagosan kiderül, hogy a személyi feltételek megállapításakor valótlanságot állított a kérelmező.
  • Ha az elidegenítési és terhelési tilalmat nem jegyeztettük be.
  • Amennyiben házas-, élettársi kapcsolatunk három éven belül megszűnik, és ezt követően nem minősülünk nagycsaládosnak. (Például a válást követően két gyermeket nálunk, a harmadikat a másik félnél helyeznek el.)
  • Örökbefogadott gyermekünkre vonatkozóan az örökbefogadási szerződést két éven belül felbontják.
  • Az állami támogatás nem számít Önerőnek, az közvetlenül a jármű vételárát csökkenti!
  • Amennyiben az autó eladásra kerül, vagy a lízingszerződést felmondják nemfizetés miatt három éven belül, akkor a támogatás időarányos, 3 évből még hátralévő részét szükséges visszafizetnünk.
  • Ha a visszafizetendő pénz egyösszegű rendezése túl nagy terhet róna a családunkra, akkor a Kincstár kérelmünkre adhat 12 hónapos fizetési halasztást vagy 36 hónapos részletfizetést.

Gyakori kérdések az állami támogatással kapcsolatban


 1. Milyen forrásból egészíthetjük ki a támogatást?

  Az autó maradék árának lehetséges fedezeti módjai:

  • Önerő
  • Zártvégű pénzügyi lízing vagy személyi kölcsön
 2. Milyen autót vásárolhatnak kedvezményesen a nagycsaládosok?

  Legalább hétszemélyes új személyautót.

 3. Mekkora támogatást igényelhetnek a nagycsaládosok az autó vásárlásához?

  2,5 millió forintot, de legfeljebb az autó bruttó vételára felének megfelelő támogatást.

 4. Kell-e bármit visszatéríteniük a nagycsaládosoknak?

  Nem, az igényelt összeg vissza nem térítendő támogatás.

 5. Mikor lehet igényelni a támogatást?

  2019. július 1-jétől.

 6. Meddig lehet igényelni a támogatást?

  2022. december 31-ig.

 7. Tovább értékesíthető a megvásárolt autó?

  A támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsi az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés hatálybalépésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető el.

 8. Meg kell-e előlegeznie a támogatás összegét a vásárlónak?

  Nem, a támogatás összegét az állam közvetlenül a kereskedőnek utalja.

 9. Igényelhetik-e az egyszülős családok?

  IGEN

 10. Milyen esetekben kell visszafizetni a támogatást (késedelmi kamattal együtt)?

  Ha az igénylési nyilatkozat a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz. Ha az igénylő nem teljesíti az elidegenítési tilalom bejegyeztetésére vonatkozó kötelezettségét, vagy ha három éven belül házassága vagy élettársi kapcsolata úgy szűnik meg, hogy a gyermekek elhelyezése szempontjából már nem minősül nagycsaládosnak. Akkor is vissza kell fizetni a támogatást, ha azt örökbefogadott gyermekre vonatkozóan állapították meg és a támogatás igénylésétől számított két éven belül felbontják az örökbefogadást.

  Mindezek után nincs más hátra, mint az IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK összeszedése, melyek alább találhatóak.

  A lap alján pedig a formanyomtatvány gombbal letölthetőek az igényléshez szükséges dokumentumok.

  Tehát a szükséges adatok listája:

  • kérelmező és házastársa/élettársa személyes adatai (neve, adóazonosító jele, állampolgársága, születési neve, helye, ideje, anyja születési neve, vezetői engedély szám (ha rendelkezik vele az igénylő), bejelentett lakcím, telefon ill. e-mail elérhetőség)
  • gyermekekre vonatkozó adatok (neve, szül.helye, ideje, adóazonosító jele)*
  • figyelembe vehető várandósság (ha a magzat 12 hétnél idősebb)
  • figyelembe vehető nevelt vagy gondozott tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek (a gyermek adatai)

Jogosultság


 • nyilvántartott köztartozás bevallása
 • a kérelmező, ill. házastársa erkölcsi bizonyítványára vonatkozó kérdés
 • az igényelt támogatás összege forintban
 • a vásárlási szerződés formája

Szükséges dokumentumok (a kérelemhez csatolt mellékletben)


 • személyazonosításhoz szükséges irat
 • nyilatkozat a kérelemben feltüntetett adatok valódiságáról
 • hozzájáruló nyilatkozat a kérelemben feltüntetett adatoknak a Magyar Államkincstár általi ellenőrzéshez
 • figyelembe vehető várandósság esetén; a várandósság 12.-hetének betöltését igazoló okirat, ami tartalmazza a várandósság tényét és fennállásának idejét
 • figyelembe vehető nevelt vagy gondozott tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékosság esetén ezt az állapotot igazoló okirat

Nyilatkozat


 • Kitöltése, 2 db tanú jelenlétében

A kiterjesztett verzió (gyermekek feltüntetésének szabályai, várandósság figyelembe vétele stb.) a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS TÁJÉKOZTATÓ oldalon szerepel.